آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

درستایش ولادت با سعادت حضرت محمد ص

 

هست مولود محمد(ص) افتخار مؤمنان
منبع نور وهدایت جان نثار مؤمنان
از ورودش در جهان شد کاخ استبداد و ظلم
سرنگون، بس این بود اکنون شعار مؤمنان
هرکجا گر پا نهاد پیروز نمود دین خدا
هردمش گویم درود بر تاجدار مؤمنان
در تمام عمر خود از بهر حفظ دین حق
داعی یی بس مهربان بودآن هزار مؤمنان
عمر و عثمان و حیدر همرکاب وی همیش
چون ابوبکر جان فدا در لاله زار مؤمنان
لحظه ای ساکن نبود سردار عالم روز وشب
در ثنا و ذکر حق آن دلفگار مؤمنان
اهل انصارمدینه شد ندیم و همدلش
در غم و شادی همیش بود در کنار مؤمنان
صددرود و صد سلام«فردانیا» از جان ودل
برروان او فرست اندر قطار مؤمنان