آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

حمایت و تشویق شاگردان ممتاز لیسه سلطان علاألدین غوری

 

غور سرزمینی است که در استوره ها به سرزمین هزار چشمه ی شیران معروف است، این ولایت باستانی با همان استوره هایش راد مردان شیر صفتی را درخود پرورده که تاریخ نام شانرا با احترام ذاید الوصفی بیاد دارد.
از سلا طین غوری تا جهان پهلوانان وفاتحان هندواصفهان همه غیور مردان بودند که از هیچکس نترسیده، خرابی نیافریدند، چپاول نکرده و بالاخره شهر های ویران شده غارتگران را آباد و بر خرابی های دیگران مرمت کاری های شایانی نمودند.
به همان منوال امروز فاتحان دیگری داریم که از دید گاه معنویت طلیعه ی دیگری را در غوربه ارمغان آورده و برآنانیکه همیشه حق غوری ها را لگد مال نموده بودند و می کنند، چون اشعه تابناک خورشید فراجهیدند و بار دیگرنشان دادند که دیگر ظلم و تعدی کار گر نیفتاده وحقیقت در جایش استوار میگردد.
در جلسه هیأت مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری روزپنجشنبه تاریخ 17 حوت 1391 که در دفتر آن بنیاد دایر گردید، استادان پوهنتون کابل، محصلین عزیز، دانشمندان وکلای پارلمان و سایر منورین شرکت ورزیده حمایت و پشتیبانی شانرا از جوانان عزیز که درامتحان کانکور سال 91-92 ریکارد شکنی نموده و به اخذ نمرات عالی در سطح کشور نایل آمده بودند، حمایت و آنهارا مورد ستایش و قرار دادند.
محترم دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری رئیس بنیاد و محترم آقای حبیبی غوری معاون و استاد احمد سناتور در مورد ازرشادت و پایمردی جوانان عزیز غوری که در امتحان کانکورتهیج عظیمی آفریدند، صحبت نموده وسایر جوانان را دراین راه تشویق و ترغیب داشتند.
رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حمایت و پشتیبانی خود را از تمام جوانان غوری اعلام نموده وانمود کردند که دیگر غوری ها تنها نیستند و نیازی هم به صدقه و خیرات ندارند، خود شان مستعد بوده، از فکر شان می آفرینند و به زندگی آبرومند شان ادامه میدهند.
به همین منوال شرکت کننده های این جلسه هم از ارجمندان فایق که در کانکور سال روان تمجید و حمایت خود را اعلام داشتند. در اخیر جلسه تحایفی ازطرف رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری برسم یاد گار برای آنها و به نیابت از آنها از طریق مدیر لیسه سلطان علاألدین غوری اهدا گردید ودر زمینه شخص مدیر لیسه از تشویق و ترقیب بنیاد تشکر و امتنان نمود.

حمایت و تشویق شاگردان ممتاز لیسه سلطان علاألدین غوری

بلی خواننده عزیز ؛ هرگاه من، من،تو ، تو باشی نه من، منم و نه تو، تو…. بیائید فرهنگ ماشدن را بیاموزیم، تا ما شویم، از ما شدن دریا شده، حق مانرا از دهان اژدها بگیریم و دیگر اجازه ندهیم من و تو را به تنها یی شکار کنند، برمن تو تعدی نموده و سر زمین ما را به قرون گذشته بر گردانند.