آرشیف

2014-12-22

jameghor

حمایت از گرد همای و خواست های مشروع و قانونی مردم

شورای ولایتی ولایت غور

شورای ولایتی غور از گرد همای وخواست های مشروع وقانونی مردم حمایت میکند
دیروز صد ها تن از باشنده گان ولایت غور رابطه به ساخت شاهراه ( هرات _کابل) درمناطق مختلف این مسیر تجمع نموده خواستار اعمار سرک مرکزی افغانستان شدند.

حمایت از گرد همای و خواست های مشروع و قانونی مردم

این تظاهرات با اشتراک نهادهای مدنی ،اعضای شورای ولایتی ،علما دین ،رئیسان شورای انکشافی ،زنان ومردان با شعاردادن که ماخوهان اعمار سرک مرکزی افغانستان(کابل – هرات ) وشامل شدن سرک مذکور دربودجه انکشافی سال 1392 وعملی شدن وعده رئیس جمهور افغانستان هستیم، همچنان با شعارهای خود از همکاران بین المللی خواستند تا دراعمار سرک (کابل_ هرات) با توجه به امنیت مناطق مرکزی واهمیت اقتصادی آن دولت ومردم را همکاری نماید.

حمایت از گرد همای و خواست های مشروع و قانونی مردم

اعضای شورای ولایتی غور که دراین تظاهرات اشتراک نموده گفتند: نبود سرک درمناطق مرکزی سبب شده است تا این مردم به خدمات اجتماعی دست رسی نداشته باشند و به مشکلات زیادی اقتصادی واجتماعی مواجه شوند . ما از دولت افغانستان وجامعه جهانی میخواهیم تا دراعمار این سرک جدی عمل نمایند.

حمایت از گرد همای و خواست های مشروع و قانونی مردم

شورای ولایتی غور نبود سرک ومشکلات جدی مردم در این مسیر ورابطه به اهمیت ترانزیتی آن از تظاهرات مسالمت آمیز مردم غور در این مسیر حمایت واز دولت مرکزی و جامعه جهانی خواستاری اعمار این شاهراه عمومی ومهیم است. همچنان از شورای ملی افغانستان مجدانه تقاضا مند است تا درحین تصویب پلان بودجوی افغانستان بودجه این شاهراه مهیم را شامل پلان انکشافی سال 1392 نمایند تا مردم این مسیر از مشکلات ترانزیتی واجتماعی که دامن گیر شان است رهای یابند.