آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

حقوق بشر، حقوق ذاتی، فطری و اسلامی است

گزارش از: محمدجواد علوی
 

مطلب فوق را در ختم کارگاه سه روزه " حقوق بشر و عنعنات نا پسند" یکی از اشتراک کنندگان بیان نمود و این کارگاه از تاریخ اول میزان برای 40 تن از اشتراک کنندگان ولسوالی ساغر ، در سالن اجتماعات دفتر ولایتی غور، از سوی بخش تعلیمات و مطبوعات این دفتر بر گزار گردید. 
دراین ورکشاب سه روزه به تعداد 18 زن و 22 مرد با مفاهیم حقوق بشری، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی(قاهره )، حقوق هجده گانه، اضرار ازوداج های زیر سن قانونی، قانون منع خشونت علیه زنان و… آشنایی حاصل نمودند.
جلسه با تلاوت کلام الله مجیدآغاز یافت و سپس جواد رضایی رئیس دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کنندگان کارگاه حقوق بشر وعنعنات نا پسند گفت:" عدم آشنایی کمتر شهروندان ولایت غور و بخصوص ولسوالی های دور دست و قریه ها با حقوق بشری و شهروندی و موجودیت عنعنات نا پسند و همچنین نیروهای مسلح غیر مسؤل باعث شده است، تا د رقریه ها حقوق بشری افراد مورد تعرض قرار گیرد و به کرامت و شخصیت مردم بی حرمتی صورت گیرد". وی علاوه کرد:" بدلیل موجودیت عرف و عنعنات نا پسند، طویانه های گزاف، ازدواج های زیر سن، بدل و بد دادن ها، در قریه ها و ولسوالی های ولایت غور، خشونت علیه زنان، دختران و اطفال کم نشده است و بخصوص طویانه های گزاف دلیل مهاجرت های اقتصادی جوانان شده است. بنابراین شما با آشنایی با مفاهیم حقوق بشری، عنعنات ناپسند، اضرار ازدواج های زیر سن و شرعی نبودن طویانه های گزاف و… وقتی به قریه های تان بر می گردید، آموخته های تان را ازاین ورکشاب سه روزه با مردم قریه های تان شریک سازید".
محمود خان ساغری یکی از اشتراک کنندگان کارگاه یاد شده در اختتام ورکشاب حقوق بشر و عنعنات نا پسند گفت:" ما در طی این سه روزه مطالبی مهمی را آموختیم. به برداشت من حقوق بشر، حقوق ذاتی، فطری و اسلامی است و اگر کسی بگوید جقوق بشر خارجی است، من دیگر قبول نمی کنم".
در ادامه محمود خان به نمایندگی از اشتراک کنندگان وعده سپرد، در برگشت به و لسوالی ساغر و قریه های شان هرآنچه را در طی این سه روز یاد گرفته اند، درمسجد محلات شان با مردم قریه های خود شریک سازند و افزود:" ما یاد گرفتیم هرگاه مردم در شهر و قریه از حقوق بشری زن و واولاد خود خبر باشند و حکم شریعت را خود شان رعایت کنند، حقوق بشر رعایت شده است.ما همین ها را با مردم قریه های خود در مساجد مان شریک می سازیم".
قابل یاد آوری در این کارگاه سه روزه، علاوه بر ارائه مطلب توسط مسؤلین بخش تعلیمات و مطبوعات دفتر ولایتی غور، جواد رضایی رئیس و خانم فریده ناصری آمر بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان این دفتر، در ارائه حقوق هجده گانه و قانون منع خشونت علیه زنان همکاربخش تعلیمات ومطبوعات در کارگاه یاد شده بودند.

 

پایان

 

حقوق بشر، حقوق ذاتی، فطری و اسلامی است

 

حقوق بشر، حقوق ذاتی، فطری و اسلامی است