آرشیف

2015-6-29

jameghor

جمع از دانشجویان غوری در دانشگاه بلخ

سلام وعرض ارادت به تمام غوری های عزیز در سراسر کشور ! به اطلاع شما عزیزان برسانیم که محترم غلام سخی “سخا” دانشجوی دانشکده انجینری دانشگاه بلخ قبلا نماینده عمومی دانشجویان غور دربلخ بود، ولی ایشان متاسفانه بنا به مشکلات که داشته درسال 1391 یک سال دوره تحصیل خود را به تعویق انداختن ، به همین سبب دانشجویان غور در بلخ در طی نشستی که داشتند میخواستند یک نفر را به عنوان نماینده خود تعین کنند، ولی متاسفانه که این نشست به ماجرا کشید و جاروجنگجال های دربین دانشجویان به وجود آمد. واما چرا ؟ و شاید هم بگویید چرا؟؟؟ و حق هم دارید بگویید زمانیکه دانشجویان ،تحصیل کرده گان وروشن فکران ما باهم صادق نباشند،باهم سازگار نباشند وهمدیگر را نپذیرند،درپی نیرنگ وفریب یکدیگر باشند، پس گناهی دیگر اقشار جامعه چیست؟؟؟ خلاصه هرچه فکرکنید حق دارید.
واما موضوع از چه قرار است؟ یکی از دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی محترم میرآقا”یزدان پناه” که قبلا از سوی دانشجویان غوربه عنوان نماینده ایماق ها تعین شده بود، در مدت نماینده بودن خود بار ها بین دانشجویان خواسته تا دو دستگی وبی اتفاقی ایجاد کند ، ولی این کارهایش باعث شد تا همین ماجرا نیزاتفاق افتد . چند روز قبل میرآقا همرا با محمدطاهر”یوسفی” ، دین محمد”کمالی” ومحمدصابر بدون در جریان گذاشتن کسی در نشستی یکی از احزاب سیاسی در کابل شرکت کردند، بعد از آن تعداد از دانشجویان گفتند که این افراد  خود را نماینده های دانشجویان معرفی کردند ، ولی آنها این ادعا را رد کرند، خلاصه چیزیکه باعث وقوع این حادثه شده این بود که میرآقا و افراد نامبرده در پاسخ به دانشجویان غور با لحن تند ،دور از ادب واخلاق و از زور سخن میگفتند، که در نتیجه با برخورد فزیکی از سوی دانشجویان مواجه شدن ودانشجویان میرآقا ودوتن دیگر از همسفرانش را مورد لت وکوب قرار دادن که با دخالت پولیس دانشجویان متفرق شدند. 
دانشجویان حق دارند که بگویند کسی باید از آدرس آنها (بحیث نماینده) استفاده نکنند. هیچکس حق ندارد از آدرس دانشجویان بلخ در احزاب سیاسی فعالیت کند. ولی شخصا از طرف خودش  آزاد است هر کاری که میکند بکند.
ولی خواست ما از سیاست مداران ما این است که هیچگاهی از دانشجویان استفاده نکنند، بگذارند تا اولاد این وطن تحصیل خود را بکنند، بگذارند تا جوانان به پختگی فکری برسد ، بگذارند تا همین نو نهالان ثمرشوند…خواهش میکنیم که دیگر مزاحم درس وسبق ما نشوید.
ولی ما جمع از دانشجویان عبدالرشید”رحیمی” دانشجوی سال سوم دیپارتمت تاریخ دانشکده تعلیم وتربیه را به عنوان نماینده خود انتخاب کردیم .

با احترام جمع از دانشجویان غوری در دانشگاه بلخ.