آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید
 

جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

در جلسه تاریخی 30 سنبله 1391 برابر با 20سپتمبر 2011 که در دفتر بنیاد فرهنگی جهانداران غوری دایر گردید ، بر علاوه هیأت رهبری اعضای انفرادی بنیاد ، شخصیت علمی ، فرهنگی و نظامی نیز شرکت ورزیده بودند.

جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

ابتدا محترم حاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد به شرکت کننده های جلسه خوش آمدید گفته و علاوه نمود : در روال کنونی غوری ها و غوری تبارانیکه نسبت شرایط نا مساعد از مؤطن خویش بیجا و در شهر و حومه هرات متوطن شده اند به مشکلات زیادی مواجه بوده و زمانی ما از آنها خبر می شویم که مدت ها از حادثات تولید شده به آنها سپری شده باشد ، همچنین تا کنون ما نتوانستیم احصائیه ی دقیقی از آنها نیز داشته باشیم ، روی این عوامل لازم است یک سر شماری هرچند نسبی هم باشد از این مردم بدست آید و ضمن آن ایشان مرجع اصلی شانرا که بنیاد فرهنگی جهانداران غوری است بدانند و دروقت وزمان لازم از این مرکز به صدای شان جواب ارائه گردد.

جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

بعدأ آقای استوار معاون بنیاد و دگروال حاجی عبدالاحد «حامی » یکی از اعضای بنیاد روی پرابلم های عدیده ی مردم غور در هرات صبت نموده و پشنهادات جامعی را طرح و اعضای جلسه با دقت هرچه تمام روی مسایل پیشنهاد شده غوروبررسی نمودند فیصله به عمل آمد تا ذوات آتی در قسمت احصائیه گیری هموطنان غوری شان اقدام نموده و در جلسه بعدی از اجراأت شان گزارش دهند:

1- شخصیت های که از مرکز ولایت غور اند.
1- محترم قاضی غوث الدین مستمند غوری.
2- محترم حاجی عبدالاحمد خان
3- محترم نظام الدین خان

2- از ولسوالی تیوره
1- محتر حاجی عبدالشکور دهزاد
2- محترم فضل احمد خان
3- محترم مولوی سلیمان
4- محترم داکتر محمد امین غوری
5- محترم غلام فاروق غوری

3- از ولسوالی لعل و سر جنگل
1- محترم نوروز علی خان
2- محترم آقای سجادی
3- محترم شیخ مرتضی

4- از ولسوالی ساغر
1- محترم عبدالعزیز ساغری
2- محترم عبدالرحیم مسجون
3- محترم حبیب الله خان ساغری
4- محترم عبدالقیوم ساغروال
5- محترم مولوی صاحب عبدالله

5- از ولسوالی پسابند
1- محترم حاجی محمد خان سنگانی
2- محترم حاجی محمد افضل خان
3- محترم سارنوال خوشنور

6- از ولسوالی دولینه
1- محترم دوکتور محمد نعیم دولتی
2- 

7- از ولسوالی شهرک
1- محترم محمد اسرائیل رحیمی
2- محترم حاجی خدابخش
3- محترم دگروال حاجی عبدالاحد حامی
4- محترم ملا عبدالغفور
5- محترم محمد نظر حزین یار

8- از ولسوالی تولک
1- محترم دوکتور عبدالمنان آزاد منش
2- محترم نبی خان
3- محترم حاجی محمد خان
4- محترم جمعه گل خان
5- محترم سید حلیم خان

9- از ولسوالی دولت یار
1- محترم دگروال علی احمد خان
2- محترم سارنوال محمد سرور
3- محترم دوکتور فریدون
4- محترم الله داد خان

 

در نهایت تصمیم گرفته شد تا به اساس محل زندگی در نواحی وولسوالی های حومه ی هرات همکاران یک سرشماری را از بین غوری های بیجا شده بر اساس محل زندگی ، محل کار و مصروفیت های یومیه ، نمبر ارتباط اجرا تا در آینده ی نزدیک بتوان یک همآیش را انجام و از طریق بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب به شناخت و همبستگی این اقوام اقدامات لازم را رویدست گرفت . جلسه به دعای صلح سراسری و رفاه عامه خاتمه یافت.

جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

 

جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید