آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه شورای ولایتی بخاطر سرازیر شدن سیلابها اخیر در ولایت غور

 

شورای ولایتی ولایت غور

 
 
 مورخ4/4/1391 جلسه شورای ولایتی با ادارات دولتی و موئسسات بخاطر سرازیر شدن سیلابها اخیر در ولایت غور در مقر شورای ولایتی برگزار گردید :
ابتداء رئیس شورای ولایتی ضمن خیر مقدم از حضور وتشریف آوری اشتراک کننده ها قدر دانی کرد وگفت: به اساس گزارشات واصله بارانها وسیلابهای مدهش در ولسوالی های شهرک ،تولک، چهارسده، دولتیارومناطق چغچران سرازیر شده که تلفات وخسارات مالی و جانی را درپی داشته است .
رئیس شورای ولایتی افزود تا اکنون گزارشات بطور کافی نرسیده ، اما گزارشات که تاهنوز به دسترس است معلوم گردیده که خسارات هنگفت مالی وجانی در ساحات مختلف ولایت غور به بار آورده است ، که به تعداد (24)نفرشهید شده ،کشت وزراعت ،خانه های نشیمن، زمین های زراعتی ، وتعداد زیاد مواشی کانالها از بین رفته ، راهای فرعی بین قریه جات شاهراه عمومی بین هرات وغور در مناطق کمنج و غوک مسدود است و قسمت از دیوار های محافظتی منار جام تخریب شده .است
رئیس شورای ولایتی خواهان کمک از ادارات دولتی ،موئسسات وتوجه حکومت مرکزی برای نجات مردم شد .
 

جلسه شورای ولایتی بخاطر سرازیر شدن سیلابها اخیر در ولایت غور
 
جلسه شورای ولایتی بخاطر سرازیر شدن سیلابها اخیر در ولایت غور