آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

توزیع قرطاسیه به شاگردان بی بضاعت

 

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تعطیلات زمستانی ، زمینه آموزش را به تعدادی کثیری از شاگردان بی بضاعت در مرکز آموزشی انصاریان فراهم ساخته است ، این شاگردان از صنف اول الی صنف یازدهم مضامین مکتب را به طور آمادگی فرا می گیرند ، علاوه برآن یک تعداد شاگردان را برای آمادگی کانکور ، لسان انگلیسی ، تجوید قرآنکریم ، خطاطی و خوش نویسی توسط خود کار در مقابل فیس ناچیز در طول روز آموزش میدهد.

 توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت

برای اینکه به شاگردان کم توان کمکی صورت گرفته باشد و سبب تشویق شان به ادامه تحصیل گردد، بنیاد جهانداران غوری از طریق کمیته فرهنگی اش مقدارلوازم درسی و قرطاسیه را به شاگردان دوره ابتدایی توزیع نمود.

 توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت

در گردهمآیی که به همین مناسبت در صحن مرکزآموزشی انصاریان دایر گردیده بود محمد نظر حزین یار و حاجی عبدالشکور دهزاد اعضای کمیته فرهنگی بنیاد جهانداران غوری طی صحبت های جدا گانه ای هدف بنیاد را توضیح نموده و شاگردان را به فرا گیری علم و دانش تشویق و تر غیب نمودند .

 توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت

در اخیر برای بیشتر از یکصد نفر شاگرد مواد ولوازم مکتب و قرطاسیه مختلف توزیع نمودند ، در ختم گرد همآیی آقای عبدللطیف غوری و نجیبه غوری از همکاری های مدام بنیاد جهانداران غوری در عرصه انکشاف و توسعه علم و دانش ابراز سپاس و امتنان نموده . خواهان کمک های بیشتر برای شاگردانیکه توان اقتصادی ندارند گردیدند.
بعد از آن جلسه کمیته فرهنگی بنیاد به شرکت  آقای حزین یار ، آقای دهزاد ، خانم نجیبه غوری ، فاطمه سروری غوری ، شکریه غوری ؛عبد للطیف غوری و تنی چند از استادان و شاگردان مرکز انصاریان دایر و روی برنامه های بعدی صحبت و تصامیم لازم اتخاذ نمودند ، جلسه به دعاعیه ترقی و پیشرفت کشور در عرصه آموزش و پرورش خاتمه یافت.

 توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت
 
توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت
 
توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت
 
توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت
 
توزیع قرطاسیه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به شاگردان بی بضاعت