آرشیف

2015-6-29

غلام ربانی هدفمند

تعمیر لیسۀ نسوان میرزا سلیمان شهید افتتاح شد!

شاگردان لیسۀ نسوان کاسی علیا ، مانند سایر شاگردان مکاتب ولایت غور همیشه زیر سقف آسمان کبود در شعاع آفتاب سوزان و روی خاک، مشغول تعلیم و تربیه بودند ، در بهار سال 1391 بزرگان کاسی طی نشست در پی جستجوی زمین برای ساختن تعمیر لیسۀ نسوان شدند ، در آن نشست غلام حیدر وکیلی فرزند شهید میرزا سلیمان از ملکیت شخصی خود ، به اندازۀ لازم ، زمین را طور رایگان در اختیار مردم و معارف قرار داد ، ریاست معارف ولایت غور این اقدام را به فال نیک گرفته و بودجۀ ساختن یک باب مکتب را از برنامۀ ارتقای کیفیت معارف برای ساختن این مکتب اختصاص داد ، برنامۀ ارتقای کیفیت معارف ، قرار داد اعمار این مکتب را با توافق مسؤلین شورا ها ، محاسن سفیدان و بزرگان کاسی عقد نمود ، رؤسای شورا ها ، محاسن سفیدان و بزرگان کاسی با توافق هم اعضای مورد اعتماد خود را تعیین و با سپردن مسؤلیت اعمار مکتب ، کار اعمار مکتب را آغاز نمودند ، سر انجام تعمیر مکتب به تاریخ 19/6/1391 تکمیل و طی محفل با اشتراک رییس معارف ، مسؤل و انجینران برنامۀ ارتقای کیفیت معارف ، رییس و اعضای شورای ولایتی صلح ، اعضای شورای ولایتی ، نهاد ها و جامعۀ مدنی ، محاسن سفیدان اقوام اطراف مرکز ولایت غور ، رسانه ها و تیم پی آر تی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد .

استاد صبغت الله اکبری رییس معارف ولایت غور طی سخنرانی خود از خود گذری ، کمک به معارف و اعمار مکتب نسوان از تمام مردم کاسی بخصوص از ورثۀ شهید میرزا سلیمان سپاسگذاری کرد و گفت؛ ریاست معارف ولایت غور به هدف ارج گذاری از کمک ورثۀ شهید میرزا سلیمان که طور رایگان زمین را در اختیار معارف و مردم قرار دادند و با در نظر داشت مشکلات زیاد با خود گذری تعمیر مکتب را اعمار نمودند و همچنان بنا به تعهد مردم کاسی در قسمت تعیین و انتخاب نام مکتب بنام ( لیسۀ نسوان شهید میرزا سلیمان) ، در حال طی مراحل نام لیسۀ کاسی به نام تعیین و تعهد شده قرار دارد ، سعی می کنیم که به زود ترین فرصت کار تعیین نام مکتب نهایی گردد و این مکتب بنام ( لیسۀ نسوان شهید میرزا سلیمان) مسمی شود . رییس معارف گفت ریاست معارف با اعمار تعمیر مکتب وجیبۀ خود را در برابر مردم کاسی اداء کرده ، حال بر شماست که این مکتب را حمایت کنید و تلاش کنید که اطفال شما به مکتب بیآیند ، در بخوانند و با سواد شوند ، اقای اکبری به معلمین و ادارۀ مکاتب کاسی تذکر داد تا وظایف خود را در برابر اطفال مردم و معارف ولایت غور به خوبی انجام دهند.

آقای اکبری افزود ؛ این لیسۀ که دارای شش صنف درسی و سه اطاق اداری باسایر ملحقات ضروری مجهز می باشد ، در ساحۀ یک و نیم جریب زمینِ اهدا شده توسط غلام حیدر وکیلی فرزند شهید میرزا سلیمان در یک طبقه ، طور پخته و اساسی ، طی مدت یکسال در بدل مصرف مجموعی سه میلیون افغانی توسط برنامۀ ارتقای کیفیت معارف اعمار گردیده است.
خارنوال نجیب الرحمن مسؤل برنامۀ ارتقای کیفیت معارف در ولایت غور طی سخنرانی فعالیت و دست آورد های برنامۀ ارتقای کیفیت معارف را تشریح نمود و از کمک و خود گذری مردم کاسی از اعطای زمین تا اعمار مکتب اظهار سپاس و تشکری نمود.
الحاج محرر اسماعیل خان شخصیت جهادی ، متنفذ و محاسن سفید مردم کاسی به نماینده گی از ادارۀ مکتب ، اولیای شاگردان و اعمار کنندۀ مکتب سخنران کرد و به دولت وعده داد که مردم کاسی در راۀ تأمین امنیت از هیچ نوع همکاری با دولت دریغ نمی ورزند ، الحاج محرر اسماعیل مردم کاسی را به وحدت و یکپارچگی فراخواند ، او گفت :« اگر مردم کاسی می خواهند که همه چیز را داشته باشند وبا عزت زنده گی کنند ، باید وحدت و یک پارچگی خود را حفظ کنند و به اختلافات گذشته دامن نزنند ، الحاج محرر اسماعیل خان طالبان را به سه دسته تقسیم نمود و آنعده افراد که امنیت را بر هم می زنند و اختلافات ذات البینی را بوجود می آورند ، کارمندان حکومت را به شهادت می رسانند و دروازۀ مکاتب را بسته می کنند ، از طالبان طبقه سوم اند ، طالبان طبقۀ سوم طالب نه بلکه دزدان ، غارت گران ، قاتلین اند که همیشه از اختلافات مردم کاسی استفاده کرده اند ، خون مردم را ریخته اند و مال مردم به غارت برده اند و بالای مردم حاکمیت کرده اند .
یک تن از شاگردان لیسۀ نسوان کاسی به نماینده گی از شاگردان دیگر از توجۀ ریاست معارف و برنامۀ ارتقای کیفیت معارف در راستای اعمار تعمیر مکتب اظهار تشکری کرد و از رییس معارف خواست تا هرچه زودتر کار طی مراحل نام مکتب که بنام (لیسۀ نسوان میرزا سلیمان شهید ) تعیین کرده است نهایی شود . محفل با ترانۀ شاگردان ، قطع نوار و دعای خیر پایان یافت .