آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تسـلیــت نامه
 

 

بخش فرهنگی بنیاد جهانداران غوری

بخش فرهنگی بنیاد جهانداران غوری

 

انالله و انا الیه راجعون
 

با تأسف اطلاع یافتیم که خسر ذاده جناب نثار احمد حبیی غوری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به تاریخ 16جوزای 1392 ازاثر سکته مغزی پدرود حیات گفته و به ابدیت پیوست.
هیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب عمیق ترین تأثرات خویش را نسبت وفات مرحومی به جناب حبیبی غوری و اهل بیت شان عرض نموده از بارگاه خداوند عالم برای مرحومی جنت برین و برای بازماندگان شان صبر و استقامت استد عا می نمایند.

الحاج سید محمد رفیق نادم
رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب