آرشیف

2014-12-22

jameghor

تجلیل از هشت ثور

 

شورای ولایتی ولایت غور
   

رئیس شورای ولایتی ولایت غور در محفل که بمناسبت تجلیل از هشت ثور درسالون مقام ولایت برگزار شده بود گفت هشت ثور مصادف است با سال روز پروزی جهاد برحق مردم افغانستان این روز روزی پروزی مجاهدین افغانستان وفصل تازه در تاریخ مبارزات آزادی خواهی واستقلال طلبی ملت مسلمان افغانستان است رئیس شورای ولایتی به نماینده گی از شورای ولایتی این روز فراموش ناشدنی  وافتخار آن را که در نتیجه آثار و فدا کاری مجاهدین افغانستان بدست آمده برای تمام مسلمان افغانستان بخصوص برای ورثه شهدا ومعلولین ومردم شریف وبا دیانت غور تبریک گفت.

شورای ولایتی ولایت غور تجلیل از هشت ثور
 
شورای ولایتی ولایت غور تجلیل از هشت ثور
 
شورای ولایتی ولایت غور تجلیل از هشت ثور