آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی
 
اندک زمانیست که از ایجاد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در هرات می گذرد ، دست اندر کاران این بنیاد درراستا های مختلف به عشق و علاقمندی تمام کار وفعالیت نموده در تشکل غوری ها و غوری تباران سعی بلیغ و تلاش بیدریغ نموده اند  جوانان سیل آسا در نواحی شهر به تشکل های فرهنگی شان تشویق و به پروسه تحصیل و کسب دانش واخلاق جوانی ؛ کار نموده و توده ای اعظیمی از جوانان را باهم یکجا ؛ در تمام ساحات چه تحصیلی و چه ورزشی متحد نموده اند .
 

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

به همین منوال مدت زمانیست که جوانان در تلاش آنند تا کمیته ای مربوط شانرا برای فعالیت بیشتر به صورت انتخابی تعین وفعایل های شانرا تنظیم نمایند .
وبدان اساس روزجمعه تاریخ 10فیبروری 2012 در یک همآیش بی مانند ، جوانان پروسه انتخابات را به خاطر تعین رئیس کمیته جوانان در زیر چتر بنیاد فرهنگی جهانداران غوری راه اندازی نموده و صد ها جوان در اطراف دفتر مرکزی بنیاد جهانداران غوری از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر صف بسته بودند و منتظر رأی دهی به جوان مورد نظر شان ؛ و از سوی دیگر هفت جوان کاندیدا شده در پویش کمپاین رقابتی شان در پست یاد شده تلاش بیدریغ ، رقابتی و دوستانه داشتند.

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

بسم الله محمدی یکی از جوانان کاندیدا گفت :آرزودارم درخدمت جوانان بوده و تمام نیرو واراده ام را در راه ترقی و پیشرفت جوانان قراردهم و بتوانم جوانان را در عرصه های مختلف زندگی حمایت نمایم.

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

مراجعین و رأی دهندگان با بی صبری تلاش داشتند تا رأی شانرا به جوان مورد علاقه شان بریزند ، در این راستا یکی از جوانان در حالیکه در یکی از مدارس دینی هرات مشغول تحصیل است می گوید : این پدیده ( انتخابات) یگانه رویدادیست که اساسگذاری آن به همت  اعضای رهبری بنیاد گذاشته می شود و یک دموکراسی واقعی را تمثیل می نماید ، شفافیت واقعیت و حقیقت امر را باید از این بنیاد فراگرفت و او در ادامه گفت : میخواهم از همین جا اعلام کنم که بعد از این پروسه باید دیگران انتخابات را از بنیاد جهانداران غوری فرا گیرند .

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

محمد وزیر نورانی کاندیدای دیگر گفت : من محصل سال چهارم دانشکده ژورنالیزم هستم ، محرومیت زیاد دیده و بسا رنج ها کشیده ام ، در این بعد زمان اگر برنده شوم میخواهم ؛ در قدم نخست یک همایش بزرگی از جوانان غوری و غوری تباران هرات راه اندازی نموده و صدای شانرا که مبرهن حق خواهی ، تأمین عدالت ، حق کار و زندگیست به گوش مسئولین دولتی برسانم و در این راستا فعالیت های قانونی وداد خواهی های مدنی داشته باشم.

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

به همین منوال آقای محمد خان عصمت یار ، رمضان راد میهن هریک ازکاندیدا ها ابراز نظر نموده و گفتند :زمانی سر زمین آریانا در محدوده ای امپراطوری با شکوهی غوری ها قرار داشت ، سلاطین غوری بر خلاف دیگر جهانگیرانی  جهان در هرقدم از فتوحات شان بنای مکتب ، مسجد و مدرسه را می گذاشتند و مردم را به کسب علم و دانش ترغیب می نمودند ، از غارت گری و چپاول سخت متنفربودند ، هر آنچه به مثابه غنیمت حاصل میکردند در آبادانی همان سر زمین به مصرف می رسانیدند ، اساسگذاری بنیاد جهانداران غوری نشانه ای از همان تجربه پدران ما خواهد بود و اگر ما رهبری کمیته جوانان این بنیاد را کسب کنیم و یا به رهبری کمیته نایل نگردیم هدف ما خدمت گذاری و احیای فرهنگ ، خدمت ، شفافیت  صداقت ، کسب دانش و تأمین عدالت اجتماعی است و این هدف مقدس را در زیر چتر بنیاد فرهنگی جهانداران غوری تا آخرین لحظه دنبال می نمائیم.
انتخابات با شوروشوق تمام سپری شد ، صد ها جوان که کمتر کسی از این رویداد به خاطر دارد شفاف و صادقانه رأی شانرا به جوان مورد علاقه اش ریختند و در ساعات پایانی کمپاین انتخاباتی پروسه شمارش به حضور جوانان کاندیدا از طرف هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری آغاز و جوانان ذیل به اساس رأی آرا در کمیته جوانان انتخاب شدند :

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

  1.       آقای گل آقا رادمنش با کسب 242 رای به حیث رئیس کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری.

  2.       آقای احمد شاه یکی از غوری تباران بدون شرکت در پروسه انتخابات از طریق رهبری بنیاد به حیث معاون اول کمیته جوانان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری انتصاب گردید.

  3.       آقای عبدالستار وکیل زاده با کسب 168 رأی بحیث معاون دوم کمیته جوانان .

  4.       آقای بسم الله محمدی با کسب 138 رأی بحیث منشی و مسئول روابط خارجی کمیته جوانان بنیاد فرهنگی .

  5.       آقایون هریک : رمضان راد میهن ، جمعه گل طارق و محمد خان عصمت یار به حیث اعضای فعال کمیته جوانان انتخاب گردیدند.

قابل یادآوریست که تراکم جمیعت جوانان ، بندش راه ها و مشکلات فامیل های همجوار دفتر بنیاد از یک طرف ووضع امنیتی از جانب دیگر پروسه ای انتخابات را پیشتر از وقت معینه خاتمه بخشید که این کار نارضایتی بعضی از جوانان را ببار آورد. اما در اخیرمحترم حاجی سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ؛جوانان را به خویشتن داری دعوت نموده و به  ایشان گفت با اتحاد و یکرنگی شما می توانید این بنیاد را حمایت نموده و به مرز های موفقیت نایل گردانید،ما حساسیت وقت را در نظر گرفته از التوای رأی گیری جلو گیری نمودیم ، در اینجا برنده و بازنده ای وجود ندارد شما هرکدام توده ای از جوانان را با خود دارید و این علاقمندی جوانان است که همه را به شاهراه موفقیت رهنمون می سازد و امروز رهبری بنیاد افتخار دارد کار و زحمتکشی شما را بصورت واقعی مشاهده می نماید ، امید واریم همه با هم برای یک همایش بزرگ و نمایش موجودیت غوری ها و غوری تباران از همین اکنون آماده باشید و موجودیت تانرا به حیث جوانان بادرک و هدفمند به اثبات رسانید.
بعدأ تنی چند از کاندیدا های که رأی کمتر گرفته بودند و یا همراهان وطرفداران شان دیر تر رسیدند گفتند : ما هرکدام بر خود و بر مردم خود می بالیم که در شرایط کنونی مانند یک مشت واحد بوده و در تبارزدادن یکدیگر به پای صنوقهای رأی رفته و این راه را ما به خاطر آن بر گزیدیم که الگویی باشد در انتخابات بزرگتر و سرنوشت ساز وطن … ما با اطمینان کامل وعده می دهیم هر کدام ما که سمت رهبری کمیته ای جوانان را احراز نموده باشد دیگران در حمایت او و مشورت به تمام امور از وی دریغ ننموده و پروسه پیشرفت و ظرفیت سازی جوانان را بمثابه اساس مدنیت و مدنی بودن مان ادامه خواهیم داد.
آقای رادمنش رئیس انتخابی کمیته جوانان گفت : در آغازین لحظات ایجاد بنیاد جهانداران غوری من به حیث مسئول این کمیته بر گزیده شده بودم و تا جای توان در بین جوانان یک همآهنگی ایجاد که ثمره اش را امروز مشاهده می نمائید ، البته این آخر خط نیست که با بر گزیدنم به حیث مسئول این کمیته پروسه فعالیت خاتمه یافته باشد ، بلکه این مرحله آغاز ین ومرحله ای از دشوارترین فعالیتم خواهد بود ، زیرا اکنون به اعتماد جوانان در این عرصه قدم گذاشتم و میخواهم پیگیرانه کار وفعالیت نموده ، هویت غوری ها را در پرتو فرهنگ اصیل غوری و غوری تباری احیای مجدد نموده و نظریات  خواستها و مشکلات جوانان را به مراجع مختلف آن برسانم و در تحقق اهداف جوانان مساعی همه جانبه نمایم.
 

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

 
جای دارد که : از همکاری های صمیمانه حوزه امنیتی پولیس در هرات و اعزام چند تن از افسران قول ارودی ظفر که از طریق محترم جنرال محی الدین غوری جهت تأمین امنیت و تنظیم امور همکاری نموده بودند ابراز سپاس و قدردانی نمود،

 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی

ازین به بعد پروسه ای انتخابات در تمام بخش های بنیاد به صورت پیگیرانه ادامه خواهد داشت و تحقق دموکراسی از بنیاد جهانداران غوری در سایر نهاد انعکاس خواهد یافت.

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی
 
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی
 
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تلاطم یک رویداد تاریخی