آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بنیاد جهانداران غوری در عرصه ترویج علم و فرهنگ

 
از یک سال به این طرف بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به مثابه یک نهاد فرهنگی ، علمی و اجتماعی در هرات به فعالیت آغاز نمود ، این نهاد تحت رهبری شخصیت با تجربه ، دانشمند و فرهنگی چون سید محمد رفیق "نادم" چون پیر فرزانه و خردمندی به تشکل یک حلقه وسیع از غوری ها و غوری تباران ساکن هرات دست یازید ، نادم که شخصیت چند بعدی (فرهنگی ، مذهبی و سیاسی ) دارد توانیست درمدت زمان اندک طیف فعایتش را در بادغیس و غور نیر توسعه بخشد ، جوانان ونوجوانان را به روحیه وطن دوستی ، حفظ کرامت انسانی ، احترام به ارزشهای ملی ، قبیلوی ، نژادی و منطقوی دعوت نموده و از تعصبات که سبب ضعف و بی حرمتی شخصیت ها ، اقوام و مناطق مختلف کشور است بر حزرداشت ، امروز غوری های ساکن هرات توأم با غوری تباران و سایر اقوام و ملیت ها چنان پیوند را احراز نموده اند که سخت ترین طوفان نمی تواند این رشته ای بهم پیوسته را ازهم جدا نماید و یا کوچکترین خدشه ای در روند کاری شان ایجاد نماید.
اجرای محافل و جلسات هفته وار شخصیت های بادرک غوری و غوری تباران ، اخذ تصامیم لازم در جهت بهبود امور ، اجرای شب های شعر و سخن ، ملاقات با مسئولین دولتی و فرهنگی هرات ، دید و بازدید از مریضان داخل بستر ، عیادت از بی نوایان هر کدام از این ها قدم هائیست بس ارزشمند و درخور ستایش این بنیاد .
با وصف همه حرکات معقول و عاقلانه رهبری بنیاد جهانداران غوری یک بنیاد فرهنگی بزرگی تحت نام «مرکز آموزشی انصاریان » از هشت سال  به این طرف اساسگذاری شده بود تحت حمایت بنیاد قرار گرفته و در رشته های مختلف از قبیل : پیشبرد لسان های انگلیسی ، دری ، پشتو ، پروگرام های آمادگی کانکور ، آمادگی شاگردان به مکتب ( دوره آمادگی) کمک به صنوف مختلف مکتب ، کورس قالین بافی ، خیاطی ، آرایشگاه ، پروگرام های مختلف کمپیوتر ، تدریس انترنیت به سیستم پروجکتوری و کتابخانه مجهز به رشته های مختلف دینی ، اخلاقی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی ، اقتصادی و علمی در این مرکز موجود بوده و فعالیت آن شبانه روزی جریان دارد.
یک خانم از مسئولین این مرکز گفت : در بخش اناث این مرکز 20 نفر استادان مجرب طبقه اناث مشغول آموزش به نو باوه گان و جوانان منطقه ناحیه هشتم شهر هرات اند ، این استادان علاوه بر تدریس مضامین درسی ، آموزش خیاطی ، آرایشگری و قالین بافی را فعالانه دنبال می نمایند و با حقوق نازل حاضر اند فعالانه برای شهرت بنیاد فرهنگی جهانداران غوری وزنده نگهداشتن نام و عظمت غوری ها مساعی بخرج دهند.

بنیاد جهانداران غوری در عرصه ترویج علم و فرهنگ
بنیاد جهانداران غوری در عرصه ترویج علم و فرهنگ 

او افزود ما بیشتر از 400 نفر شاگردان ذکور و اناث داریم که در سه شفت به رشته های مختلف تدریس می شوند و تاکنون ده ها تن از این مرکز فارغ و در پست های مختلف دولتی و نهاد های غیر دولتی به کار گماشته شده اند.

 بنیاد جهانداران غوری در عرصه ترویج علم و فرهنگ
بنیاد جهانداران غوری در عرصه ترویج علم و فرهنگ

استاد عبدالطیف غوری مدیر مرکز آموزشی انصاریان گفت : چندین پایه کمپیوتر را این مرکز برای آموزش جوانان تهیه نموده و هر دوره از شاگردان این مرکز می توانند بصورت رایگان اساسات اولیه کمپیوتر تا دوره های انترنیتی را بیاموزند و یک ساعت وقت برای آموزش آنها در روز اختصاص داده شده و این پروسه سبب تراکم سیل از مراجعین گردیده است.
استاد لطیف می گوید : هدف ما ارتقای دانش جوانان است تا در هر رشته ای که مایل باشند تدریس شوند و مصدر خدمتی به مردم و کشور مان گردیده و از جانب دیگر ما میخواهم از این طریق به اشتهارات مانرادر بسط و گسترش بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بیفزایم و این پروسه بدون توقف ادامه می یابد . استاد لطیف غوری از تمام تحصیل کردگان غوری میخواهد برای توسعه و گسترش این مرکز آموزشی همکاری نموده و در بلند بردن ذهنیت جوانان مساعی همه جانبه به خرج دهند.

بنیاد جهانداران غوری در عرصه ترویج علم و فرهنگ