آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

برگی دیگر از شخصیت دیگر: اثررسایی از الحاج محمد اکرم خاموش
 

برگی دیگر از شخصیت دیگر: اثررسایی از الحاج محمد اکرم خاموش

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

 

سفرنامه مهمان خدا اثریست منظوم ،آهنگسیت ملیح و تراوشسیت دلنواز، از محترم جناب حاجی محمد اکرم ( خاموش) در هر برگش ناله ی عارفانه است در سر زمین حجاز ، هیجان عاشقانه است که به درگاه خالق بی نیازسروده شده .
قبل از آنکه نظری به اثرکنونی انداخته شود، لازم است مختصر معلوماتی از مؤلف کتاب داشته باشیم؛ داکتر محمد اکرم خاموش در خزان 1333 در قریه سبز و زیبایی جمال آغه ولایت کا پیسا چشم بدنیا گشود، محمد اکرم جوان از آوان خواندن و خط نوشتن به ادبیات دری علاقه مفرطی داشته اثرات مولانای بلخ، بیدل، لسان الغیب حافظ شیرازی راعمیقأ مطالعه و از آن بهره میگرفت ، اما در جوانی علاوه برمطالعه اثرات فوق به تکاپوو کاوش در اثرات شعری استاد خلیل الله خلیلی،حیدری وجودی، قهار عاصی و رازق فانی پرداخت، این اثرات سنگین وزن و گران سنگ را تا ژرفنای ساختار و معانی آن به پایان رسانید.
استاد خاموش علاوه از تتبعاتش امور دولتی را در پست های آمریت بانک خون ، آمریت شفاخانه 60 بستر گلبهار، ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا را نیز مؤفقانه دنبال نموده است.
خاموش اشعار نغز و زیبایی در سبک های کهن و معاصر در غالب توحید، ثنا ، لطایف و طنزسروده و نخستین اثر شعری اش تحت نام ( بهارستان) حاوی غزلیات بهاری را در سال 1380 به چاپ رسانید و دومین گزینه شعری شان تحت نام ( سر زمین عقابان) در دو جلد تدوین گردیده است که اکثریت را اشعار حماسی تشکیل داده است، به همین منوال جلد دوم این اثر در سال 1383 از سوی ریاست نشرات اردوی ملی کشور به چاپ رسیده است.
آقای خاموش در سال 1382 عزم سفر حج نمود و در سر زمین حجاز سفرنامه اش را تحت نام ( ضیافت خدا) سرود و زیبایی مناسک حج وعشق و عبادت را در قالب اشعارش برجسته ساخت.

 

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری این اثر زیبا و خواندنی جناب حاجی محمد اکرم ( خاموش ) را با قطع و صحافت زیبایی از طریق بخش فرهنگی اش بزیور چاپ آراست ، که در تصحیح و انتخاب پشتی کتاب زحمات و راهنمایی های محترم نثار احمد حبیبی غوری جای شامخ دارد و همواره بنیاد کوشیده در معرفی شخصیت های علمی،فلسفی و تاریخ نگاران کشور دست بالای داشته و به هریک از چنین شخصیت ها می بالد و در چاپ اثرات مفید شان همکاری دوامدار داشته و دارد.