آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

اوضــــاع طبیعی ولایت غور

وضع اجتماعی در ولایت غور

در ولایت غور اقوام مختلف زنده گــــــــی مینمایند از قبیل غوری ، باین ، ایماق ، هزاره ، خواجه ، کوغن ، پهلوان ، ترسان ، ملایان ، خانزاده ، ده مرده ، اسفرمان ، قفچاق ، زای رضا ، زای حکیم ، گودر ، کاکر ، بلوچ ، سادات ، کرسیاه و غیره طرز تکلم به زبان پارسی ( دری ) لهجه هـــــزارگی و پخت و پز غذاو لباس های شان یکسان است برادران پشتون که ناقلین ولایت وردک بوده و به ولایت غور آمده اند  به لسان پشتودر بین خویش
صحبت مینمایند و عنعنات شان با دیگر اقوام محل یکی میباشد.
پیشه مردم عمومآ زراعت بوده که زمین های شانرا آبی و دایمه (للمی) و مالداری تشکیل میدهدو بعضی از مردم محل در فصل بهار و تابستان در محلات علف زار کوچ مینمایند و در خیمه های پلاس ( که از موی بز ساخته شده) زنده گی مینمایند زمانیکه هوا سرد میشود دوباره به قشلاق ها( خانه های گلی)خویشبر میگردند.
و در تنویر خانه های خویش عمومآ از ارکین استفاده مینمایند شکر و الحمدالله که از شر چراغ موشک نجات یافته اند.
مایع تاثر و تاسف این است جوان هایکه جهت کار به کشور دوست ایران میروند و بعد ار باز گشت تعداد زیادی آنها به مــــواد مخـــــــدره روی میآورند که این عمل ننگین و شرم آور نسل جوان را به تباهی میکشاند و علت آن بیکاری و عدم زمینه خوب کاری در محدوده خود ولایت میباشد بخاطر اینکه حرف به درازا نکشیده باشد و خواننده گان محترم ازیت نگردیده باشند تقاضا مندم تا همه بخاطر نجات محیط مان به هر سطح و سویه که هستیم و هر کاریکه از دست مان میآید توجه نمایم  .

وضع اقتصادی ولایت غور

در ایتدا باید عرض نمود که بنده از نداشتنم مسایل فوق را به نشر نمی رسانم آرزویم متوجه ساختن جهانیان در رابطه به ولایتی میباشد که در قرن 21 در افغانستان مردم آن به چه شکا امرار حیات مینمایند.
درولایت غور همیشه پیشرت های اقتصادی آن وابسته به برف باری و باران میباشد اگــــر تخم که کشت میکنند در طول سال مضرف نکرده باشند در سال های بارانی خوب کشت و کار مینمایند و در غیر آن به امید خدا (خ) منتظر میمانند و تخم زراغتی مناسب را از طرف کدام مرجع بدست آورده نمیتوانند و نه به آنها توزیع میگردد.و صادرات آن عبارت است از کرک، پشم، قالین و گلم آیا باداشتن همچو صادرات وضع در غور چگونه خواهد بود .
در صورتیکه از پیشرفت های چشم گیر در ولایت متذکره در رسانه ها و مدیا ها صحبت میشود. آیا با داشتن چندین دریا اقلا دارای یک بند برق یا فابریکه کوچک ویا تعمیر ستندرد مطابق به پالیسی های مطرح امروزی برای تدریس ویا زراعت پیشرفته ومالداری خوب میباشد ؟
اگر هست چرا مردم در سه الی چهار برج با حیوانات خویش در خانه ها محبوس اند .مریض های شان از بین میروند . جوانان شان در کشور های خارج محتاد به مواد مخدر و یا از اجرای کار های شاقه از بین میروند ویا در حین بروز حوادث ناگوار بوقت و زمان به آنها کمک صورت نمیگیرد .
این حرف های بنده نبوده درد دل مردم ماست . تقا ضا دارم همه دست بهم داده و در راه نجات محیط که زاد گاه ماست سعی لازم نمایم .

وسلام
محمد سرور (انوری) غوری