آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

انکشاف کمیته فرهنگی ، بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

به تاریخ 24 جدی 1390 برابر با14 جنوری 2012 گرد همآیی در مرکز فرهنگی انصاریان ،بنیاد فرهنگی جهانداران غوری تشکیل و روی انکشاف کمیته فرهنگی و شرکت دختر خانم ها در این بخش توضیحاتی مفصلی از طرف محترم الحاج سید محمد رفیق       ( نادم ) رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری داده شد ، آقای نادم در بخش از صحبت های شان گفتند :
همان طوریکه از نام بنیاد پیداست ، این نهاد برای احیای مجدد فرهنگ اصیل و تاریخی غوری ها و غوری تباران بنا یافته و ضرورت است در این راستا زنان و مردان دوشادوش همدیگر در غنا مندی ارزش های تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی سر زمین غوری ها کار وفعالیت نمایند ، ما مصمیم نه تنها در توسعه کمیته فرهنگی این بنیاد تلاش همه جانبه نمائیم بلکه میخواهیم به زودی بخش زنان این بنیاد را نیز فعال نموده آنرا حمایت و پشتیبانی نمائیم .

 

رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری علاوه نمود : شما دوشیزه ها و مادران که امروز دأو طلبانه حاضر شده اید در روند فعالیت های بنیاد همکاری نمائید ، مایه افتخار و مبالات است ، همکاری شما به اساس رعایت جندر با برادران نه تنها نمایانگر شجاعت و دلاوری شماست بلکه نمایندگی از آن شهنشاهی می نمائید که سالها در سرزمین غوری ها با تمام درائت ، شجاعت و علم پروری رهبری شایسته و بایسته ای داشت که تا امروز و فردا های دیگر نا م سلطان راضیه ثبت اوراق تاریخ باقی خواهد ماند ، من به وجود شما عزیزان افتخار نموده و از همکاری شما در توسعه و انکشاف بنیاد فرهنگی جهانداران غوری تشکر می نمایم.

 

فاطمه سروری غوری یکی از نو باوه گان و نمایند ه بیست تن از دأوطلبان در کمیته فرهنگی بنیاد جهانداران غوری ضمن تأئید صحبت های رئیس بنیاد جهانداران غوری گفت : جنگ و شرارت مارا از سر زمین ما بیجا نموده و اکنون در شهر هرات که خانه دوم ماست اسکان پذیر نموده است ، برای اینکه تلسم خانه نشینی و خاموشی را درهم کوبیده باشیم با استیذان فامیل های مان خواستیم در پیشرفت و شناخت همه جانبه فرهنگ باستانی غور و غوری تباران نقش اساسی را بازی نموده و در تمام ساحات کاری با سایر پدران و برادران ما همکارباشیم ، اوبه زبان شعر گفت :

جهان داند که شاهدخت جهانم
جوان باغرور و با نشانم
بگیرم عالمی را چون ارسطو
که جانشین ( راضیه ) نشانم
ننازم من به تاج و تخت امروز
زبهر این جوانان نگرانم
اگر ارزش ندادند این جوان را
به مثل رود آموخون فشانم
به همکاری این بنیاد غوری
کنم خدمت که اکنونم جوانم
فاطمه سروری از نسل غوری
زبهر دین خود من جان فشانم

 متعاقبأ تنی چند از دختران غوری ضمن صحبت های همه جانبه از رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری خواستند تا یک اتاق در مرکز هنگی انصاریان با لوازم مورد نیاز بدسترس شان قرار داده و آنهارا در نشر و پخش مطالب علمی ، فرهنگی و اجتماعی مساعدت نماید.
آقای نادم ضمن قدر دانی از جوانان مذکور گفت : بنیاد جهانداران غوری با تمام امکاناتش در خدمت شماست ،من از جابب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری یک پایه کمپیوتر ، مقدار قرطاسیه و چند جلد کتاب را عجالتأ بدسترس شما قرار داده و در وقت وزمان لازم برای شما مساعدت های لازم صورت میگیرد.
در اخیر عبدالطیف غوری مدیر مرکز فرهنگی انصاریان بنیاد گفت : این مرکز در خدمت شماست یک اتاق منظم در دسترس شما قرارداشته و جهت ارتقای معلومات و بلند بردن ظرفیت شما کتابخانه ای این مرکز را نیز به شما واگذار می نمایم ، امید وارم ازآن استفاده مطلوب برده و در جلب و جذب سایر خواهران مساعی همه جانبه بکار برید.
در اخیر محمد نظر حزین یار عضو کمیته فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ضمن استقبال از علاقمندی خواهران و مساعدت های بنیاد در توسعه کمیته فرهنگی بنیاد جهانداران غوری گفت : عنقریب ماهنامه  «شنسبانیه » بعد از اولین بار چاپش در کابل ؛به شما تعلق خواهد گرفت ، شما می توانید با مطالب ناب ، مضامین و مقالات ادبی ، هنری و تاریخی تان این ماهنامه را رنگین ساخته و هویت غوری تباری تانرا در منطقه بار دیگر معرفی دارید.
گرد همآیی به دعاعیه جناب حاجی سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری خاتمه یافت.