X

آرشیف

امتیازات مکاتب مسدودشدۀ دخترانه در غور به جیب معارف و يا مخالفان مسلح ميريزد

خبر گزاری پژواک
فيروزکوه (پژواک،٣٠سنبله ٩٣):

کمیسیون حقوق بشر ولايت غور ميگويد که ٨٠ درصد مکاتب دخترانه در اين ولايت مسدود و يا تعطيل بوده و عوامل عمدۀ آن را فساد و ضعف مدیریت معارف و موجودیت زورمندان و فرهنگ های ناپسند تشکيل ميدهد.
اما مسوولان معارف ميگويند که تعداد انگشت شمار مکاتب، در برخى ساحات به علت ناامنى موقتاً بسته شده و سپس باز گرديده اند. غور، از جملۀ مناطق مرکزى بوده و بيش از ٨٠٠ مکتب به شمول ١٩٠ مکتب دخترانه دارد. تعداد مجموعى شاگردان دختر دراين ولايت، به اضافه از ٨٤ هزار تن و از پسران به ١٢٥ هزار تن ميرسد.
دفتر ولايتى کميسيون مستقل حقوق بشر درغور، وضعيت مکاتب دختران را نگران کننده، خوانده ميگويد که هشتاد درصد اين مکاتب، مسدود و يا تعطيل هستند.
جواد رضايی ريیس اين دفتر، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مکاتب در سه سال اخير در ولسوالى های پسابند، تیوره، شهرک، دولینه، چهارسده وتولک و مناطق مرغاب و شویچ مربوط مرکز غور، مسدود بوده و دختران را سخت با چالش مواجه ساخته است. وى افزود که دسترسی به تعلیم وتربیه یکی از مهمترین حقوق بشری براى مرد و زن بوده و محروم بودن دختران از دسترسی به تعلیم، نقض بزرگ حقوق بشر است. رضايی، میزان اشتراک دختران درمکاتب ولسوالی هاى دولتيار و لعل وسرجنگل را قناعت بخش خوانده گفت که سايرمکاتب تنها برای امتیازگیری فعال اند. رئیس حقوق بشر غورعلاوه کرد: "تمام امتیاز مکاتب دخترانه که مسدود است،
یا به جیب مسوولان معارف میرود و یاهم به مخالفان مسلح دولت سپرده میشود."
رضايى، فساد وضعف مدیریت دراداره معارف، موجودیت افرادمسلح غیرقانونى، مخالفان مسلح، زورمندان وفرهنگ های ناپسند را ازعوامل مسدودى مکاتب عنوان کرده، گفت که کميسيون حقوق بشر، داد خواهی های زیادی دراین باره نموده؛ اما کسی به آن توجه نکرده است.
مريم متعلم صنف دهم ليسۀ نسوان خفک در حومۀ مرکز ولسوالى چهار سده گفت که اين ليسه از دو سال بدينسو، به روى شاگردان بسته است. وى افزود که بخصوص امسال فعاليت مخالفان مسلح، در محل بيشتر شده و آنها هشدار داده اند که دختران به مکتب نروند.
مريم علاوه کرد که دو سال قبل که مکتب شان فعال بود و مخالفان مسلح وجود نداشتند؛ درس منظم نبود، معلمين انگشت شمار به مکتب مى آمدند و اکثر آنها مسلکى نبودند. به همين علت، شاگردان به شکل وقفه يى مکتب ميرفتند و سالانه از يک صنف به صنف ديگر ارتقا مينمودند. اين شاگرد گفت که اکنون صدها دختر به شمول وى به علت مسدودى ليسه، از درس و تعليم بازمانده و با سرنوشت نامعلومى مواجه اند. وضعيت معارف در اطراف مرکز غور نيز نگران کننده است. شاه گل ١٧ ساله متعلم صنف هشتم مکتب "بند امیر" که در ٢٠ کيلومترى مرکز غور قرار دارد گفت که تا صنف ششم به مکتب رفته، ولی دوسال میشود که مکتب آنها به نام بوده و دختران به مکتب نميروند. وى افزود: "مه علاقه زياد دارم که به مکتب برُم و درس بخوانم و آینده خوب داشته باشم و معلم شوم، ولی مکتب ما فعال نیس، معلمین معاش میگيرن، مگر به مکتب حاضر نمیشن." اکثر دختران لیسۀ اخته خانه که در١٠ کیلومتری مرکز غور واقع است، نيز به مکتب نمیروند. یکتن از شاگردان اين مکتب که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که مکتب نمیرود؛ چون معيارهايى که براى يک مکتب نياز است، وجود ندارد.
به گفتۀ وى، اکثر معلمین درک ندارند و تعداد کمى معلمين که حاضر ميشوند، توانايى درس دادن را ندارند.
محمد سلیم باشنده مرغاب مربوط مرکز غور نيز گفت که مکاتب دختران و پسران، از چهار سال بدينسو درين منطقه مسدود است و به خصوص دختران، به مکتب نمیروند. وى علاوه کرد که این منطقه، یکی از مراکز عمدۀ مخالفان مسلح بوده و آنها مکاتب را به روی دختران بسته اند. قبل از آن برخى مکاتبى که فعال بود، تعداد کمى دختران به مکتب ميرفتند.
معصومه انورى ريیس امورزنان غور نيز گفت سه سال است که مکاتب دخترانه درین ولایت مسدود بوده وهزاران دختر، از رفتن به مکتب محروم میباشند. به گفته وی، ریاست معارف معاش معلمین این مکاتب را حواله واجرا می نماید؛ اما اين معاشات به جيب برخى افراد ريخته ميشود و مکاتب، وسيله اى برای استفادۀ یکعده افراد شده است.
خانم انورى گفت: "فسادگسترده، حیف و میل کردن معاشات معلمین، اجیران و کارمندان قراردادی، ضعف مدیریت و قدرتمند بودن افراد مسلح و زورمندان، باعث میشود که ادارۀ معارف، معاشات را اجرا نماید و گزارش بدهد که گويا مکاتب دختران باز است و سالانه، نتایج هوايی آمده را به وزرات معارف ارسال کند."
رييس امور زنان، به شدت از مسدود بودن مکاتب دخترانه ابرازنگرانی نموده، گفت که این مشکلات باعث بیسواد ماندن دختران میشود. زمانیکه دختران به مکتب نروند، از سوى خانواده ها مجبور به کار شاق ميشوند و یا زودتر از سن قانونی ،به ازدواج داده ميشوند که سبب خشونت علیه آنان ميگردد.
اما صبغت الله اکبری ريیس معارف غور، با رد هرنوع ادعا نسبت به مسدود بودن مکاتب، بخصوص مکاتب دخترانه گفت که دروازۀ مکاتب به طور عموم به روى شاگردان باز است و اکنون در تمام نقاطى که حتى دولت حاکميت ندارد، عملاً درس جریان دارد.
به گفته وی، شمار محدودى از مکاتب در بعضی مناطق مانند ولسوالی های پسابند و چهارسده که ناامنی در آن بیشتر سایه افگنده، وجود دارد که گاهگاهی دو الی سه روز تعطیل شده و ناامنی ها روی کیفیت درس و تعلیم اثرات منفی گذاشته است.
ريیس معارف غور، ادعای ریاست امور زنان و کمیسیون حقوق بشر را بی مورد و دور از صلاحیت وظیفوی شان خواند. اين درحالى است که قبلاً رييس معارف گفته بود که نا امنی وموجودیت افراد مسلح غيرقانونى و طالبان، از مشکلات عمده در برابر مکاتب محسوب شده و درگيرى ها بين افراد مسلح غيرقانونى و موجوديت طالبان، باعث گرديده که تعدادى از مکاتب در ولسوالى هاى دولينه و دولتيار و اطراف دوردست مرکز غور، مسدود بمانند.
به گفتۀ اکبرى، زورمندان دربسیاری اوقات مانع رفتن دختران به مکتب میشوند و زمانیکه سلاح غيرقانونى وجود داشته وجنگ باشد، مانع بزرگ سر راه معارف بوده و مقابله با آن مشکل است و بنابر همين مشکلات، آنها نمى توانند ازين مکاتب نظارت نمايند.
غور، از جمله ولایاتی است که در بیشتر مناطق آن، عنعنات ناپسند هنوزهم پا برجا است و خانواده ها دختران خودرا از رفتن به مکتب باز ميدارند.
عبد الصمد باشنده قریه قطس حومۀ مرکز غور گفت: "دخترم تا صنف شش به مکتب میرفت، درین شش سال هیچ چیزى یاد نگرفت و اکثر روزها پس از مدت کوتاهى، دوباره به خانه برمیگشت." وى گفت که معلم زن در مکتب وجود نداشت و زمانیکه دخترش بزرگ شد، دیگر اجازۀ رفتن به مکتب را برايش نداد؛ چون رفتن دختران جوان در منطقه مناسب نبوده و شرم پنداشته ميشود.
برخى مکاتبى که به علت ناامنى مسدود بوده، اينک از آنها به حيث مراکز نظامى دولتى استفاده ميشود.
اسلام الدین باشنده ولسوالی پسابند گفت بیش از پنج سال است که مکاتب دختران مسدود بوده و حتی لیسۀ دختران در مرکز ولسوالی که یک تعمیر پخته و اساسی دارد، حالا به مکان نظامی تبديل شده و نیروهای امنيتى از دوسال بدينسو درین مکتب مستقر هستند. به گفتۀ وى، معاش معلمین این مکتب اجرا میشود و زنان و دختران، اجازۀ بیرون شدن از خانه را ندارند.
انجيلا شریفی عضو شورای ولایتی غور که از ولسوالی تیوره است، گفت که شاید تنها دختران درمرکز ولسوالی به يک مکتب بروند و دیگر مکاتب به روی دختران مسدود است؛ اما معاش این مکاتب اجرا میشود.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.