آرشیف

2015-4-11

سجاد ساحل

افتتاح کمیسیون ولایتی مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان در ولایت غور

روز چهار شنبه مورخ 19 حمل 1394 کمیسیون ولایتی مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاج انسان در ولایت غور، طی یک جلسۀ رسمی در سالن جلسات مقام ولایت، با حضور سر پرست ولایت غور، هیأت اعزامی کمیسیون عالی مبارزه علیه جرایم اختطاف وقاچاق انسان، نمایندگان پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان، رؤسای ادارات عدلیه،  ارشاد، حج واوقاف، صحت عامه، اطلاعات وفرهنگ  سارنوالان امنیت ملی، ونمایندگان ادارات محکمه، معارف، کار وامور اجتماعی، جامعه مدنی، انجمن وکلای مدافع، دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر ، امور زنانو رسانه ها افتتاح گردید.
قابل یاد آوری است که نمایندگان پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان به همکاری ریاست عدلیه ورکشاپ دو روزۀ را در خصوص مبارزه علیه جرایم اختطاف وقاچاق انسان در ولایت غور از تاریخ 16 الی 17 حمل 1394 در سالن کنفرانس های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور به منظور پیش زمینه تأسیس کمیسیون ولایتی مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان و آشنایی بهتر ادارات ذیربط با پدیده های قاچاق انسان، اختطاف و قاچاق مهاجرین با اشتراک رؤسا ونمایندگان ادارات عضو این کمیسیون برگزار کرده بودند.
جلسه افتتاح کمیسیون ولایتی، با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز گردیده، سپس رئیس عدلیه، نمایندگان وزارت خارجه، ارشاد حج واوقاف ونمایندگان پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان را که برای افتتاح کمیسیون ولایتی به این ولایت آمدند، خیر مقدم گفت. بعد از آن سید انور رحمتی( سرپرست ولایت غور) در مورد مبارزه با قاچاق  و اختطاف انسان صحبت کرده،  ورود غیر قانونی، استفاده جویی وبهره برداری اشخاص را از مشخصات عمده این اعمال ضد انسانی خواند. آقای رحمتی در قسمت از سخنانش تذکر داده گفت:
" افغانستان با مرز های ناامن که دارد  و حضور افراد سود جو و گروهای مافیا وقاچاقبران، که سالانه میلیارد ها دالر را از این مرجع به دست می آورند، تعداد زیادی از مردم شریف ما قربانی این پدیده میگردند."
 آقای رحمتی همگان  را به هماهنگی و مبارزه با این پدیده های شوم فرا خوانده گفت:
"هرنهاد عضوکمیسیون و هر شهروند این وطن همراه با نیروهای امنیتی همگام شده، تا امنیت خانواده ها واطفال وزنان این مرز وبوم را بهتر تأمین نمائیم."
آقای محمد شریف رباطی مشاور وزارت ارشاد حج واوقاف، عضو کمیسیون عالی مبارزه علیه جرایم اختطاف وقاچاق انسان و یکی از مهمانان این جلسه  در مورد کرامت انسان در دین اسلام صحبت کرد. وی در روشنای آیت قرآنی " ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر…" افزود : خداوند بنی آدم را کرامت بخشیده، قوۀ عقل، نطق، افهام وتفهیم، تنفیذ احکام و تطبیق اوامر ونواهی را اعطا نموده است. ایشان همچنان اضافه کرد که، آزار واذیت انسان از دیدگاه اسلام مردود است. خداوند  تمام امکانات را برای سعادت انسانها آفریده است. دین اسلام دین خیر وبرکت است اما،  انسان هایی که دست به اعمال منفور ونا شایستۀ مانند اختطاف وقاچاق انسان می زنند، خیر وبرکت را نشناخته، این اعمال زشت شان هم در دین اسلام  نا جایزبوده وهم در  نظام بین المللی مردود شمرده می شود.
آقای مرتضی رسولی (نماینده وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان) در بخش از سخنانش بیان داشت: در صدر اسلام، منع برده داری تآکید شده است. قبلا از نیروی کار انسانها استفاده می شد حالا بهره برداری های متنوع از انسان ها در قاچاق انسان صورت میگیرد. موضوع قاچاق انسان، نه تنها در افغانستان، بلکه در جهان یک امر قابل توجه بوده ویک مبارزه همگانی را ضرورت دارد.  وظیفه ما تنها به اساس قانون مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان در افغانستان نیست بلکه به عنوان عضو جامعه بین المللی واینکه افغانستان به یک تعداد اسناد بین المللی  به شمول پروتکل پالرمور الحاق شده است و در قبال این اسناد وظیفه دارد، تا تدابیر لازم را برای مبارزه با این پدیده منفور اتخاذ نماید.
کمیسیون عالی مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان در سال 1390 به وساطت وزارت عدلیه واعضای این کمیسیون ایجاد گردید.  ارزیابی همه ساله در مورد عوامل وراهکارهای مؤثر در امر مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان، آگاهی وتبلیغات عامه، تأمین هماهنگی ادارات ذیربط، جمع آوری آمار وارقام قربانیان این پدیده، پیشنهاد برای تعدیل قانون مبارزه علیه جرایم اختطاف وقاچاق انسان واینکه چطور مفاد اسناد بین المللی را در این قان بگنجانیم به عهده کمیسیون می باشد. وی در مورد دست آورد ها و فعالیت های کمیسیون نیز اشارۀ داشته و الحاق به پروتکل پالرمو از طریق وزارت امور خارجه، انتقال مواد پالرمو به قانون، کشف وتحقیق عاملین قاچاق انسان، حمایت از قربانیان، آگاهی عامه که به کمک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و زارت امور زنان آگاهی دهی صورت گرفته است، ایشان موارد متذکره را از دست آورد های این کمیسیون ذکر کردند.  
رئیس عدلیه در مورد قاچاق انسان صحبت نمود. وی گفت که علت وانگیزه این پدیده غیر انسانی، فقر، بیکاری و حضور گروهای مافیایی وسازمان یافته بوده وگفت که بیشترین قربانیان این پدیده را زنان واطفال تشکیل میدهند.  وی همچنان افزود: کمیسیون عالی مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان  به تاریخ 19 جدی 1390 در مرکز ایجاد شد. در سال 1392 فرمان دیگری از جانب مقام ریاست جمهوری صادر گردیده، تا کمیسیون های ولایتی نیز ایجاد گردد.
آقای عبدالحمید کیهان مشاور ارشد حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانسان در مورد قاچاق انسان وابعاد حقوقی آن صحبت کرد. وی بیان داشت: قانون مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان در سال 1387 توسط فرمان رئیس جمهور توشیح شد. مطابق این قانون کمیسیون بعد از سه سال بعد از توشیح قانون، در سال 1390 با رهبری وزارت عدلیه و همکاری جی اس اس پی( پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان) ایجاد و بعد به فعالیت خود آغاز کرد.
ایشان همچنان در صحبت های شان افزود: قاچاق انسان ابعاد پیچیدل دارد؛ نه تنها در افغانستان بلکه در جهان یک موضوع جدید است. از لحاظ تاریخی تا قرن 18 میرسد. در قرن 17 و18 برده داری ممنوع اعلان شد؛ اما متاسفانه برده داری به شکل مدرن آن ( قاچاق انسان) شروع شد. در گذشته صرفا از نیروی کار بردگان استفاده می شد؛ اما امروز بهره برداری متنوع از آن صورت میگیرد. قربانی قاچاق در جنگ های مسلحانه استخدام میگردد؛ بهره برداری جنسی می شود و یا واداربه کار اجباری گردیده وگاهی هم قطع عضو وآزمایشات طبی بالای قربانی صورت میگیرد. آقای کیهان همچنان متذکر شد؛ کمیسیون های ولایتی توسط فرمان تقنینی ایجاد می گردد، که ما شاهدافتتاح چهارمین کمیسیون ولایتی در ولایت غور هستیم. آقای کیهان نهاد های عضو را از لحاظ وظیفوی شان به سه کتیگوری تقسیم نمود:

  1. نهاد های آگاهی دهنده:

ارشاد حج واوقاف،
کمیسیون مستقل حقوق بشر،
نهاد های مدنی و
معارف

  1. نهاد های پیگیری کننده:

سارنوالان،
بخش های امنیتی وغیره

  1. نهاد های حمایت کننده:

صحت عامه،
امور زنان و
کار وامور اجتماعی.
محمود عباس افسر مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان در وزارت امور داخله، بیان داشت: "وزارت داخله با تمام نیروی که دارد، با این پدیده مبارزه می کند؛ ما همکاری نهاد های ذیربط را خواهانیم. تیم مبارزه تحت نام آمریت مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان در تشکیلات هر قوماندانی وجود دارد؛ اما متاسفانه کار به اهلش سپرده نمی شود.
در گفت گوی بحث آزاد ، رئیس ارشاد ، حج واوقاف، نمایندگان نهاد های مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، معارف، سارنوالان، قضات و غیره سهم فعال گرفته وهرکدام نگرانی وانزجار شان را از این پدیده اعلام داشتند. هرکدام معترف شدند که این پدیده در ولایت غور وجود داشته و به گونۀ از مردم شریف ولایت غور قربانی میگیرد. آنها از دولت(وزارت امور داخله) خواهان ایجاد آمریت مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان در تشکیلات قوماندانی امنیه ولایت غور گردید. نهاد های عضو کمیسیون متعهد گردیدند که در کنار همدیگر استاده  وبا این پدیده ضد انسانی(قاچاق انسان) صادقانه مبارزه نمایند.
قابل ذکر است که در جریان این جلسه لوح افتتاحیه توسط هیأت کمیسیون عالی به سرپرست ولایت غور اهدا گردید.
جلسه طبق معمول با دعای اختتامیه پایان داده شد.

گزارشگر: سجاد ساحل

افتتاح کمیسیون ولایتی مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان در ولایت غور

افتتاح کمیسیون ولایتی مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق انسان در ولایت غور